As nosas oficinas

Información de contacto

Enxame abre o camiño para obter subvencións do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura 2021-2027.

Poderán acollerse a estas axudas as pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas, e tamén persoas xurídicas sen ánimo de lucro entre as que se inclúen confrarías de pescadores e as súas federacións, asociacións profesionais do sector pesqueiro, entidades públicas locais, asociacións declaradas de utilidade pública, etc. A subvención poderá oscilar entre o 50 […]